Generalforsamling

11/03/2024

 

Kl. 17.00 – 21.00 i Foredragssalen. Aftensmad i Spisesalen undervejs. Tilmelding senes den 4. marts til:

mail@ryslinge-hojskole.dk eller tlf 62 67 10 20

Den årlige generalforsamling afholdes med beretninger og valg af bestyrelsesmedlemmer. Skolekredsen er det folkelige bagland. Som medlem af Skolekredsen har man stemmeret og deltager således i den demokratiske proces. Kom og hør om skolens udvikling og regnskab.