Temamøde Højskolehistorisk forening – Tyske flygtninge på højskoler under og efter besættelsen

21/09/2024

De uvelkomne – om tyske flygtninge på højskoler under og efter besættelsen. Nye vinkler på højskolehistorien

Højskolehistorisk Forening og Historisk Samling fra Besættelsestiden ved Museum VEST inviterer til temamøde på Ryslinge Højskole lørdag d. 21. september 2024 kl. 10-16

Læs om dagen her:

https://hojskolehistorie.dk/Media/638547297811849410/Ryslinge-m%C3%B8de%2021.09.2024.pdf

Tilmelding til: mail@ryslinge-hojskole.dk

Pris pr deltager: 125 kr. indbetales ved tilmelding til konto nr: 4692-4692501500

Kontakt Lisbeth Magnussen, Højskolehistorisk Forening ankermand@mail.dk Tlf. 50537677

www.hojskolehistorie.dk