Hvem vil være BaRyl?

Læs mere og ansøg her.

En “Baryl” på Ryslinge Højskole, er en tidligere elev, som går på højskolen delvist finansieret af en fond – Til gengæld arbejder eleven i og udenfor undervisningen med alsidige opgaver indenfor administration, kultur, kommunikation og praktik. Du vil få et særligt ansvar for at være tutor for vores to Ukrainske flygtninge på forløbet.

I efteråret 2022 har fonden igen valgt at støtte, så én tidligere elev kan blive udvalgt som BaRyl. 

BaRylen arbejder på højskoleophold i efteråret 2022 og får nedsat prisen, som er finansieret af skolens Jubilæumsfond. Barylen har en række arbejdsopgaver indenfor administration, produktion, praktik, rengøring, kultur og kommunikation, som både kan ligge i og udenfor undervisningen. Opgaverne skal være klaret – derefter er Barylerne med i undervisningen. 

“Jubilæumsfonden vil med dette tiltag styrke en øget oplevelse af stærk kultur, skaberkraft og omsorg for skolen, der bliver båret fra tidligere elever til kommende – Både på skolen og i kommunikationen ud af til. Derfor skal tidligere elever engageres til denne vigtige opgave.”                   (Af Jubilæumsfonden).

  Hvem og hvordan ansøger man om at blive BaRyl:

  – Du skal være tidligere elev på Ryslinge Højskole (Elever fra foråret 22 kan ikke benytte dette tilbud, da fonden ønsker, at eleven har været ude og snuse til virkeligheden op til).  

  – Du skal kunne betale 6000 kr. og 1500 kr. i indmeldelsesgebyr – Resten er finansieret af fonden.  

  – Du skal være klar til et højskoleforløb fra d. 03/08 2022 – 12/02 2023. 

  – Du skal være klar på – og have flair for – nedenstående arbejdsopgaver.

  – Du skal være udadvendt, samarbejdende og den gode kammerat – Støttende, men ikke styrende. 

  – Du skal kunne mestre, at “Vi plejer…” ikke bliver en del af din kommunikation.

  – Du skal have lyst til at fordybe dig i teater og højskole på ny.  

  – Du skal kunne redegøre for, at du økonomisk ikke har råd til et almindeligt højskoleophold og argumenterer for, hvorfor du har brug for et. 

  – Beskriv gerne i ansøgningen, hvordan du vil varetage rollen som tutor og kulturbærer – Hvilken kultur mener du, er vigtig at bære videre på Ryslinge Højskole? 

  – Du skal sende en ansøgning (max 1. A4-side) hvor du beskriver: Hvorfor det skal være dig? Sendes til hanne@ryslinge-hojskole.dk

  Deadline d. 23/05 kl. 12.00.  

  Svar vil komme senest mandag d. 30/05. Fonden forbeholder sig retten til at afvise alle ansøgninger ved mangel på værelser. 

   

  Arbejdsopgaver som BaRyl:

  • Tutor og kulturbærer på efterårsholdet 2022. Her vil du have et særligt ansvar for at være bindeled, sproglig oversætter samt tutor for vores to Ukrainske flygtninge.
  • Køkkenarbejde, rengøring og håndværks-opgaver – Hvis der er brug for ekstra hjælp. 
  • Du vil få ekstra rengøringsområder, som du har ansvar for i løbet af ugen.
  • Du vil få ansvar for rengøring og klargøring af vores boliger til timelærer.
  • Du vil skulle være til stede på udvalgte weekender og aftener. Herunder være tovholder på en række aften- eller weekendaktiviteter efter aftale.
  • Være en aktiv del af et skolens elev-udvalg, som vælges på forhånd af skolen efter dialog.
  • Deltagende i arbejdet med at repræsentere skolen udadtil – Her tænkes på rundvisning og workshop for gæster i huset.  
  • Ad Hoc projekter og opgaver.  Du skal være ja-sigende overfor opgaver som kommer løbende.

   

  For spørgsmål kontakt Hanne Klindt på tlf. 62 67 10 20.