Efterårsholdet

Efterårssemestret er det længste her på Ryslinge Højskole. Det starter i august og slutter i februar, og her er der for alvor tid til fordybelse. Du kommer til at undersøge forskellige tilgange til skuespilarbejdet og kommer til at stå stærkt og funderet, når vi senere går i gang med spor-forløbet.

Du vælger enten at forberede din optagelsesprøve eller at medvirke i en forestilling. Undervejs er der enkelte uger, hvor vi bryder hverdagsrutinen med kortere workshops, og ved afslutningen på semestret kaster vi os ud i vores traditionsrige projekt på Det Kongelige Teater.

Efteråret byder også på inspirerende besøg, kunstneriske oplevelser og demokratiske drøftelser, og – ikke mindst – det meningsfulde, daglige liv, hvor I sammen skaber en hverdag, I kan vokse og udvikle jer i.

Så mens mørket tætner, sweatrene findes frem, og julen nærmer sig, bliver der arbejdet og hygget igennem her på den gamle skole – i teatersalen, i prøverummene og i dagligstuerne. 

Spor – Du vælger ét af disse

Optagelsessporet

Tryk for at læse mere
3

Optagelsessporet

Hvis du drømmer om at gå til optagelsesprøve på skuespiluddannelsen på Den Danske Scenekunstskole eller en af de mange andre skoler i Danmark eller udlandet, er optagelsessporet noget for dig. Gennem 6 uger bliver I vejledt og undervist af en professionel skuespiller, som hjælper jer med at undersøge og udvikle jeres skuespil- og tekstarbejde, med fokus på optagelsesprøven og de rammer og krav, som er udstukket for det særlige format. 

I bliver inddelt i hold, og du får tildelt en makker, så I kan øve sammen uden for undervisningen. Undervisningen foregår både på hold, med makkere og individuelt. Undervejs i processen kommer der forskellige øjne på det, du laver, og du øver dig i at modtage feedback og omsætte den til konkrete ændringer og forbedringer.  

Det kræver stor dedikation og selvdisciplin at træne alene. Og det kræver stort mod at stille sig op foran et optagelsesudvalg og fremføre sit arbejde. Derfor tilbyder vi, at du kan øve dig hos os, så du kender processen og – ikke mindst – så du lærer dig selv at kende i sådan en proces. 

Ansvarlige undervisere: Susan A. Olsen, Marco Grimnitz, Anders Skov Madsen, Thomas Clausen Rønne

Forestillingssporet

Tryk for at læse mere
3

Forestillingssporet

Hvis du har lyst til at arbejde sammen med andre og udkomme med et fælles værk, skal du vælge forestillingssporet. Her bliver højskolen omdannet til et hårdtarbejdende og nytænkende teater, hvor skuespillerholdet dagligt møder ind til prøver med en professionel iscenesætter. Senere tilkobles også en lysdesigner, så det visuelle udtryk bliver helstøbt. Ensemblet står overfor et spændende teatereksperiment, hvor en tekst fortolkes og undersøges i lyset af nutidige samfundstendenser.

På forestillingssporet får du for alvor erfaringer som skuespiller – i den kollektive arbejdsform, som er teatrets. Vi arbejder hovedsageligt med et moderne og eksperimenterende scenisk udtryk, som vil være fyldt med eftertanke, vildskab og æstetik, og der er fokus på dybdegående karakterarbejde, vilde iscenesættelser, dramatiske udtryk og scenisk nærvær.

Det er sjældent, at du som enkeltperson har mulighed for at lave en forestilling med det fulde udtræk. Derfor er forestillingssporet en unik chance for at blive en del af et stort teatermaskineri – i samarbejde med dine venner og i en tryg og udviklende ramme. 

Ansvarlige undervisere: Thomas Clausen Rønne og Marco Grimnitz

Øvrige forløb & projekter

Dramatisk fordybelse

Tryk for at læse mere
3

Dramatisk fordybelse 

Dramatisk fordybelse er 7 intense uger med fokus på at skabe et solidt fundament for dit dramatiske arbejde. Du udforsker teater og skuespil på nye og spændende måder og får skubbet dine grænser – både fysisk, mentalt og erfaringsmæssigt. Gennem forløbet styrkes din skuespiltekniske værktøjskasse ved fordybelse i fantasi, åndedræt, samspil, fysiodrama, sanselighed, eksperimenter, teknikker, musikalitet samt karakter- og tekstarbejde. Herudover undersøger vi sammen essentielle ingredienser i teaterarbejdet: Ensembletræning, teatralske omsætninger samt performative og sanselige slip.

Rent praktisk foregår det sådan, at holdet deles op i tre mindre grupper, som i løbet af perioden besøger tre forskellige værksteder – i tre uger ad gangen. I hvert værksted bliver du præsenteret for nye tilgange til skuespilarbejdet, og når du er færdig med forløbet, vil du have opbygget en palette af muligheder, som du kan gøre brug af, når du står med en skuespilopgave. Og du vil samtidig have trænet din samarbejdsevne og smidt det meste af din blufærdighed over skulderen, fordi du gennem så lang tid har været i rum med de samme mennesker og har udviklet et trygt arbejdsrum.   

Ansvarlige undervisere: Susan A. Olsen, Marco Grimnitz, Thomas Clausen Rønne og Hanne Klindt

Valgfag

Tryk for at læse mere
3

Valgfag

På Ryslinge Teaterhøjskole har vi mange forskellige faciliteter, værksteder og rammer, som vi bl.a. åbner for i forbindelse med vores valgfagsblok ”Mærk livet”. Dette forløb er 1,5 time ugentligt, og her er din nysgerrighed og dit bredere interessefelt i fokus. Vi skaber valgfagene i samarbejde med eksterne undervisere og de ansatte på Ryslinge Efterskole.

Vores udbud af valgfag skifter, så det er ikke skåret i granit, hvilke valgfag, du kan vælge i det pågældende efterår. Men vi har før haft følgende fag i udbud: Kor, kunstnerisk entreprenørskab, friluftsliv og naturdannelse, fodbold, yoga, forfatterværksted, billedkunst, dykning og teaterpædagogisk værksted.

Midtfyns Festival

Tryk for at læse mere
3

De Skrå Brædder på Midtfyns Festival 

I starten af efterårssemestret er det en tradition, at vi involverer os i den lokale, frivilligdrevne Midtfyns Festival. Her har vi ansvar for teltet ”De Skrå Brædder”, hvor det er vores ansvar at facilitere forskellige fællesskabsaktiviteter i løbet af festivaldagene. Her forbereder eleverne en række aktiviteter, der involverer festivalgæsterne, som fx fællessang, danse, quizzer, rollespil mm. På den måde opstår uformelle, men betydningsfulde møder mellem mennesker, og gennem dem den oplevelse af fællesskab, som er en helt afgørende del af højskolens DNA.

Ansvarlige undervisere: Hanne Klindt og Mette Sandager  

Dogmeforestilling på Det Kongelige Teater

Tryk for at læse mere
3

Dogmeforestilling på Det Kongelige Teater

Hvert semester kulminerer opholdet med en fantastisk dogmeforestilling. På Ryslinge Teaterhøjskole har vi en meget værdsat aftale med Det Kongelige Teater om at spille på Mellemgulvet eller Lille Scene to gange årligt. For eleverne er det selvfølgelig helt fantastisk at få den mulighed – hvem drømmer ikke om det, hvis man går med en skuespiller i maven?

Vi spiller to gange, og publikum er familie, venner og andre interesserede. Herudover er der også stor tilslutning fra en masse tidligere elever, som jo alle har prøvet netop det, og som derfor ved, hvad det nuværende hold står med, og hvordan det føles i maven, før man går på gulvet. Salen er derfor fuld af kærlighed og opbakning, og oplevelsen er helt ekstraordinær. At skabe en tæt forbindelse mellem semestre og årgange er vigtig for os, og projektet på Det Kongelige Teater er med til at bakke op om den ambition.  

Når vi siger, det er en dogmeforestilling, betyder det, at der arbejdes struktureret ud fra nogle faste rammer. Holdet laver selv deres forestilling, og det er elever der instruerer, konsulteret af professionelle undervisere. Der er altid følgende dogmer og benspænd i projektet: 

  • Der er overordnet tema, som er valgt af det foregående hold. 
  • Der arbejdes ud fra et nyskrevet digt. 
  • Der skal bruges bestemte rekvisitter.  
  • Hver gruppe producerer 8 sceniske billeder. 
  • Alle i gruppen er på scenen samtidig. 
  • Der er 100 timer til opgaven. 

Optakten kalder vi ”brikker”. I et par uger opbygger vi et fælles sprog omkring den opgave, der ligger foran os, og vi bruger tid på at forstå samarbejdsprocessen, konceptet, parametrene der kommer i spil (rum, kostumer, lys og lydkoncepter etc.) Med fem dage til premieren får man sit hold, sit tema, sit digt og sine rekvisitter, og så er det ellers derudaf med 1000 km i timen.   

Tidligere elever beskriver projektet som: “fuldstændigt vildt”, “berusende”, “vanvittige døgn uden søvn” og “et adrenalin kick, der svarer til at rappelle ned fra et 10 etagers højt hus”. Den stemning, der er hos elevholdet, når vi efter forestillingen står med et glas champagne i hånden, helt lykkelige, lettede, stolte og trætte, kan ikke sammenlignes med noget andet.

Ansvarlige undervisere:

Hanne Klindt, Susan A. Olsen, Marco Grimnitz, Thomas Clausen Rønne og Mette Sandager