Et Skabende & Kunstnerisk Miljø

Refleksion og udviklingssnakke

En af vores værdier er, at alle elever skal erfare udvikling. Derfor har vi på Ryslinge Højskole specialiseret os i at skabe løbende processer med refleksion og udviklingssnakke. Vi tror på, at læringen er størst, når vi har tid og rum for at reflektere over den.

Dette sker i mange forskellige processer i løbet af dit semestre. Vi har både ugentlige refleksionsrum, fastlagte udviklingssamtaler samt den daglige sparring som sker uformelt mellem elever og undervisere hen over kaffe pausen eller efter undervisning.

På en teaterhøjskole rykker du dig ikke kun fagligt, men også som person igennem fællesskabet med de andre. På Ryslinge Højskole tror vi på at det er koblingen mellem høj faglighed og dybe livserfaringer, der giver dig de bedste forudsætninger for at kunne udfolde dine drømme i livet.

Det trygge arbejdsrum

På Ryslinge Højskole er et trygt arbejdsrum altafgørende for alle vores udviklingsprocesser. Derfor har vi ekstra fokus på at skabe dette helt fra starten og løbende gennem semestret. Vi har ofte snakke med hinanden om vores arbejdsrum og de muligheder der er for at skabe endnu mere tryghed og mod i lokalet. Hvert semester igangsættes med en værdiproces, hvor alle er med at skabe det trygge fællesskab, som trækkes med ind i vores teatersale.

Når vi laver holdinddelinger på Ryslinge Højskole, så har vi også fokus på det trygge arbejdsrum. Derfor har vi med stor succes inddelt hold dynamiske efter eks. teatererfaring, interessefelter eller helt tilfældigt, alt efter hvad der giver mening i netop det pågældende forløb.

Ydermere har vores undervisere også udviklet en række fælles teaterpædagogiske principper for arbejdsrummene. De har fokus på bl.a. feedback, fremmøde, nærvær, sprog og opvarmning af kroppen. Alt dette vil du blive introduceret til, når du starter på højskolen.

Bliv’ Kultur-pilot

Når du går på Ryslinge Højskole, så bliver du også automatisk kultur-pilot i demokratiets tjeneste. Alle elever på skolen bliver en aktiv del af arbejdet med løbende at skabe kulturen på Teaterhøjskolen. Det sker gennem forskellige udvalg, som du, efter interesse, skal vælge dig ud på. Hvert udvalg fungerer som et løbende projektarbejde, hvor I skaber kultur, events og demokrati for og sammen med de andre på elevholdet. Hvert udvalg har en lærer tilknyttet, som vil byde ind viden og sparring.

Vi har følgende stående udvalg:

 • Fest og cafédrift
 • Det gode sociale liv
 • Mad og bæredygtighed
 • Redaktionen
 • Fællesmødeudvalget
 • Kulturelt udsyn
 • Cabaret-udvalget

Herudover opstår der altid en række spotane udvalg, som eksempelvis: Gallaudvalg, the/kaffeudvalg, podcastudvalg, byggeudvalg mv.

Mange af vores tidligere elever fortæller, at udvalgsarbejdet fungerer som en stabil og god strukturramme rundt om vores kreative og impulsive hverdag.

Kunst ad libitum

Ryslinge Højskole ligger centralt på Midtfyn og der er derfor ikke langt til mange forskellige kunst- og kulturoplevelser. Herudover så skaber skolens årligt en række forskellige arrangementer, som du naturligvis har fri adgang til.

Her er nogle af vores muligheder og legekammerater:

 • Teater ad libitum på Teater Momentum i Odense. Her kan du opleve et hav af forestillinger og events – https://teatermomentum.dk
 • Forestillinger på Odense Teater. Her vil vi opleve forskellige store opsætninger i løbet af semestret – www.odenseteater.dk
 • Vi har vores eget professionelle projektteater, Teater R, som nyskaber forestillinger og projekter med base på skolen. Du kan som elev følge og medvirke i arbejdet på tætteste hånd.
 • Vi har vores egen musikscene i samarbejde med Statens Kunstfond og Syddansk Musikkonservatorium. Du vil derfor kunne opleve en række koncerter i løbet af dit semester med både nationale og internationale musikere samt talenter fra musikkonservatoriet.
 • Vækstlagsforestillinger på højskolen. Her møder vi andre unge, som er på turné med deres egne projekter.
 • Foredrag og Talks. Vi har haft besøg af Ghita Nørby, Nikolaj Kopernikus, Thure Lindhardt, Andras Jessen, Paprika Steen mv.

Skolens rum

De fysiske rammer på Ryslinge Højskole er imponerende. I og omkring de gamle hovedbygninger Vester-, Nørre- og Østerhus mærker du virkelig historiens hvisken, særligt i den smukke gamle Foredragssal. Skolen har desuden dejlige store udenomsarealer med park, skov, boldbaner, shelterplads mv. på ca. 9 hektar. Lige foran skolen er et lille anlæg med en lille dam. I kanten af dammen er der bygget en scene, som kan benyttes til små forestillinger. Ved dammen findes også udendørs fitnessredskaber.
Du kan herudover opleve følgende rum:

 • Teatersalen
 • Balkonscenen
 • Fitnesscentret
 • Biblioteket
 • Cabaretscenen
 • Kolds med sofaer
 • Elevkøkkener
 • Musiklokale
 • Kunstlokale
 • Stor gymnastiksal med klatrevæg