Fællesskabet

I mange andre af livets sammenhænge er der meget fokus på individet. På højskolen er vi meget optaget af fællesskabet – og af, hvordan det enkelte menneske har mulighed for at vokse i samspil med andre. Vi tror på, at vi er bedre sammen end hver for sig, og derfor gør vi meget ud af at skabe rum, hvor det bliver tydeligt.

  • Vi mødes om morgenen og synger sammen
  • Vi samtaler om relevante emner i fællesskab
  • Vi spiser vores måltider sammen
  • Vi laver fællesaftener og ture ud af huset sammen.

Herudover etablerer vi fra starten af semestret et mini-demokrati på skolen, hvor eleverne tilmelder sig et af flere udvalg, som er ansvarlig for at skabe begivenheder i løbet af semestret. Her kan man vælge mellem ”Det gode sociale liv”, ”Kulturelt udsyn”, ”Fest- og caféudvalget”, ”Redaktionen” eller ”Demokratisk fællesmøde”.

Hver torsdag holdes der fællesmøde, hvor udvalgene laver status på deres arbejde, og der drøftes emner, som angår alle. 

Teater er samtidig en kunstart, som er kendetegnet ved, at den er kollektiv, og at den skabes i fællesskab. Derfor bakker teaterarbejdet på daglig basis op om intentionen, og eleverne mærker på egen krop, at teater er en holdsport, og at de aldrig står alene.  

Vil du opleve stemningen på Ryslinge Højskole?

Det er altid rart at fornemme stemningen og møde de mennesker, der udgør Ryslinge Højskole.

Derfor kan du altid besøge vores højskole, og blive vist rundt af nogle af de mennesker, som allerede går på højskolen.

Det kan du læse mere om lige her: