Teater og højskole

Højskolen er en særlig skoleform. Den er præstationsfri forstået på den måde, at du ikke bliver bedømt ud fra nogen skala eller fastsatte standarder. Her sker læringen med fokus på din lyst og din deltagelse. Og det er faktisk vores oplevelse, at du lærer endnu mere, når du ikke vurderes hele tiden.

Fællesskab og dannelse

Samtidig er højskolen også fællesskabets skole. Det betyder, at alle er ligeværdige, og at respekten for de andre er lige så vigtig som respekten for dig selv. Her kan vi sagtens diskutere med hinanden, undersøge hinandens synspunkter og udfordre hinanden, men vi anerkender grundlæggende, at vi alle har ret til at være her som dem, vi er.  Endelig er højskolen også en dannelsesskole. En demokratisk skole, hvor du kan øve dig i at være menneske sammen med andre mennesker, og hvor du oparbejder mod til at ytre dig og til at handle.

Teaterrummet som træningsbane

Højskole og teater er en perfekt kombination. Arbejdet med teater handler nemlig grundlæggende om at træne nærvær, mod og forestillingsevne, og kollektivet i teatret fungerer som et lille mikro-demokrati, hvor gruppen kun fungerer, hvis alle bruger deres stemme. I arbejdsrummene har vi en praksisbaseret træningsbane, hvor I på én gang bliver fagligt dygtige og træner jeres demokratiske muskler. 

Brug det som du vil

Ingen succeser beror på succeser. I vores arbejdsrum kan du forsøge, tvivle, fejle og prøve igen. Du får masser af kilometer i benene; du opnår vigtige erfaringer og erkendelser som skuespiller, og du bestemmer selv, hvad du vil bruge det til. Måske drømmer du om et professionelt liv på scenen? Måske drømmer du om at udvikle dig som menneske: udfordre dig selv, dit mod og dine handlemuligheder? Uanset hvad, er et ophold på Ryslinge Teaterhøjskole en gamechanger.

Elever træner på en scenografi

Oplev højskolelivet på Instagram