Hvad er æstetik, og hvad bruges det til i skuespil?

Æstetik er et begreb med flere betydninger – og det kan derfor være svært, men ikke umuligt, at spore sig ind på, hvad det egentlig betyder. 

Det er dog essentielt at forstå begrebets betydning, hvis dets relation til skuespillet skal give mening. Læs med her og bliv meget klogere på æstetikkens betydning(er), og hvad æstetik egentlig handler om, og bruges til, når det kommer til skuespil. 

Æstetik er et mangetydigt begreb 

Så, hvad er æstetik egentlig? Æstetik er helt generelt det filosofiske studie af ‘det skønne’. Men hvad betyder det så? At æstetik, først og fremmest, handler om studiet af skønhed, hænger tæt sammen med kunstfilosofiens beskæftigelse med kunstens natur og de begreber, som individuelle kunstværker fortolkes og vurderes ud fra. Æstetik kan i den forbindelse derfor defineres som læren om kunsten og dens virkemidler. 

Det er samtidig i æstetikken, at vi stifter bekendtskab med både det smukke og det grimme, det sublime og det hæslige. Det er derfor også gennem æstetikkens virke, at vi kan definere smag, og hertil fordybe os i og gå kritisk til kunsten. 

Begrebet æstetik bruges hertil om alt, der kan knytte sig til ‘det æstetiske’ – og det æstetiske relatere sig til vores naturlige tilbøjelighed til at glædes ved den måde, som vores omverden fremtræder på. Æstetik kan derfor også defineres som læren om sansning og den sanselige tilgang til verden – og som det aspekt af kunsten, der vedrører det sanselige og det formmæssige. 

Skuespillets æstetisering af idéer, tanker og følelser

Drama er et æstetisk fag – og derfor relaterer skuespil sig også til æstetikkens fokus på både fortolkning af det smukke (og det grimme), men er også en sanselig tilgang til verden. Gennem skuespillet kan man nemlig skabe en æstetisk oplevelse for sit publikum, da dramaet giver æstetisk form til både idéer, tanker og følelser.

Skuespillet adskiller sig dog fra for eksempel malerens malerier, da man i dramaets formsprog, som skuespiller, er sit eget instrument. I billedkunsten er det i det fysiske materiale, som for eksempel maleriet, der gøres brug af kunstneriske virkemidler – og det er derfor også det fysiske materiale, der formes, sanses og vurderes. 

I dramaarbejdet er det skuespilleren, der står for at forme produktet, her skuespillet, og det er det, der, af publikum, vil blive sanset og vurderet. Derfor er det også kroppen og stemmen, der bliver de midler, som man kan bruge til at udtrykke sig med, i skuespillet. 

FAQ: 

Hvad er æstetik?

Æstetik har flere betydninger, men handler generelt om studiet af ‘det skønne’. Æstetik er blandt andet også læren om kunsten og dens virkemidler, læren om sansning og den sanselige tilgang til verden og det aspekt af kunsten, som angår det sanselige og formmæssige.