Hvad er arketyper – og hvordan kan man bruge dem i film og teater?

Begrebet ‘arketype’ stammer fra oldgræsk – og er en sammensætning af ordene ‘archein’ og ‘typos’. ‘Archein’ betyder ‘oprindelig’ eller ‘gammel’, mens ‘typos’ betyder et ‘mønster, model eller en type’. De to ord kombineret med hinanden betyder derfor ‘et oprindeligt mønster’, som alle andre lignende personer, objekter eller begreber er afledt, kopieret, modelleret eller emuleret ud fra. 

En arketype repræsenterer menneskelig erfaring og adfærd, hvorfor vi alle vil kunne genkende arketypers træk og karakteristika. For eksempel er det alment kendt, hvad en helt er, og det er forholdsvis forudsigeligt, hvordan en helt vil handle.

De forskellige arketyper – og deres anvendelighed i historieudvikling

I både film- og teater-sammenhæng kan arketyperne bruges til at forstå, hvilke karaktertræk et publikum, eller mennesket generelt, drages af – og på den måde være med til at sørge for, at dine karaktere ikke bliver for endimensionelle. Der findes et hav af forskellige arketyper i fiktionens verden, der alle tager udgangspunkt i Jungs tolv arketyper: 

  1. Ego-typerne: den uskyldige, den forældreløse eller den “almindelige fyr eller pige”, helten og omsorgspersonen (moderlig figur).
  2. Sjæle-typerne: den opdagelsesrejsende, oprøreren, elskeren og skaberen (opfinder eller guddommelig skaber).
  3. Selvet: narren (humoristisk og vovet), vismanden (mentor), tryllekunstneren (får ting til at ske) og herskeren (magtorienteret). 

Det kan du også bruge arketyper til i film og teater

Enhver af disse 12 arketyper kan bruges til at udvikle kernen i en historie – og er generelt gode byggesten hertil. Det er dog vigtigt at forstå forskellen på en karakterbaseret arketype og en historiebaseret arketype. Historie-arketyper er grundlæggende plotlinjer, der udgør enhver historiefortælling – såsom ‘at overvinde monsteret’, ‘hjem-ude-hjem’ og ‘tragedien’ – mens de karakterbaserede arketyper læner sig op ad Jungs definition. 

Du kan både bruge arketyperne til genkendelse, hvor styrker og svagheder ved den respektive type kan være med til at indikere overfor læseren, hvad historiens moral er. Mennesket er nemlig et fortællende væsen, der lærer gennem forskellige narrativer. Du kan samtidig også lege med sammensætningen af karakterer og plot, og på den måde skabe en mere frisk og anderledes fortælling. Skal du spille en bestemt arketype, kan du også bruge definitionerne til at forstå din rolle følelses- og adfærdsmæssige mønstre.