Teatrets og filmens scenerum – hvad er iscenesættelse? 

Det er ikke unormalt at ældre dramaer – såsom Holbergs Jeppe på Bjerget eller Shakespeares Romeo og Julie – igen og igen tilføres nyt liv, når de endnu gang spilles i et nyt scenerum og med nye skuespillere. At give originale dramaer nyt liv på den måde, kan man også kalde for en moderne iscenesættelse af dem – og hvad betyder det så? 

Herunder kan du blive klogere på, hvad iscenesættelse egentlig er, og hvordan man helt konkret bruger iscenesættelsen på en scene eller i et set. 

At sætte noget i scene – fra tekst til handling 

Iscenesættelse betyder i sin grundform “at sætte noget i scene”, men det er også et ord, der – alt efter, hvilken kontekst, det bliver brugt i – kan have mange forskellige betydninger. Når man taler om iscenesættelse i forbindelse med teater og film, omfatter det dog helt traditionelt overførelsen af et drama, hvori dramaet går fra at være tekst til at være handling i et scenerum. 

Mere konkret, så er iscenesættelse den proces, hvori man udvælger, designer, tilpasser eller ændrer et teaterstykke eller en films scenerum. Hertil omfatter dette blandt andet brugen eller fraværet af kunstelementer på scenen, såvel som scenens opsætning og dens komponenter. 

Iscenesættelse omfatter også det skuespil, der præsenteres i forestillingen og dets visuelle detaljer. Det kan for eksempel omhandle skuespillernes positioner på scenen, deres fagter og bevægelser, den naturskønne baggrund, rekvisitter samt kostumer og belysning samt lydeffekter. Enhver fysisk genstand, der optræder i et teaterstykke eller i et filmset har derfor også potentialet til at blive et vigtigt dramatisk symbol. 

Jeppe på Bjerget – en instruktørs fortolkning 

Den moderne iscenesættelse af for eksempel Jeppe på Bjerget indebærer dermed også en overførelse af det originale drama til ny handling i scenerummet. For eksempel satte Nørrebro Teater stand up-komikeren Linda P ind som hovedrolle i deres udgave af Jeppe på Bjerget, hvorved der blev ændret i det originale dramas kønsbundne rollefordeling og på den måde blev teksten iscenesat på ny vis gennem ny handling. 

Uanset, om der er tale om iscenesættelse af en et ældre eller nyere drama, så ligger i iscenesættelsen i den proces – og herunder alle de beslutninger, der træffes i forhold til scenerummet – der ligger forud for selve forestilling. Iscenesættelsen vil derfor også altid være et udtryk for instruktørens fortolkning af et drama.