Hvad er naturalisme og realisme? 

Teatrets historie er lang, og der er derfor mange dele, man kan dykke ned i og blive klogere på, når teater- og film-interessen spirer. Hvis du hertil er en af dem, der har givet dig i kast med dramaet under det moderne gennembrud, er du højst sandsynlig også blevet nysgerrig på, hvad den egentlige forskel er mellem naturalisme og realisme.

Hvis du er forvirret, er det helt berettiget. Det er nemlig to bevægelser, der periodemæssigt er filtret ind i hinanden – og så har de ovenikøbet også en del ligheder. 

Realisme – et psykologisk drevet drama

Realisme dominerede det 19. århundredes teaterbevægelse, hvor et nyt ønske om at portrættere et genkendeligt, virkelighedsnært liv på scenen, opstod. Karaktererne i realismens teater skulle derfor være så troværdige og hverdagsagtige som muligt, og kostumerne skulle ligeså være autentiske. 

Den realistiske bevægelse har haft stor indflydelse på både det 20. århundredes teater- og filmskabelse. Det er blandt andet i forhold til skuespillet, hvor for eksempel dialogen ikke forstærkes for at opnå en dramatisk effekt, men i stedet gøres der brug af daglig tale. 

I realistiske stykker og film ser man ofte hovedpersonen klare sig stik mod alle odds – og dette gøres for at påvise samfundets uretfærdigheder. Dramaet vil derfor typisk være psykologisk drevet, hvori plottet er det sekundære, mens karakterernes indre liv er det primære. Det realistiske dramas popularitet ligger derfor også i dets relaterbarhed for den almindelige person – tænk for eksempel Et Dukkehjem af Henrik Ibsen.

Naturalisme – mennesket som offer for egne omstændigheder 

Begrebet “naturalisme” henviser til troen på, at mennesket er et produkt af deres arv og miljø – og det er også det, der, i 1700-tallet og sidste halvdel af 1800-tallet, forsøges skildret gennem teatret. 

Naturalistiske teaterstykkers handling strækker sig over kortere tid, da tiden på scenen skal være lig realtid. Tre timer for publikum vil derfor også være tre timer for karaktererne. 

Hertil skal både kostumer, kulisser og rekvisitter være historisk nøjagtige og yderst detaljerede, idét et stykke skal være en fotografisk gengivelse af virkeligheden. 

Ofte betragtes karaktererne, i et naturalistisk skuespil, som ofre for deres egen omstændigheder. Det er mennesker, der er hjælpeløse produkter af deres miljø – og karaktererne er ofte fra arbejderklassen, som i Ved Vejen af Herman bang. I de realistiske dramaer der, modsat dette, mest skildret middelklassefigurer. 

Det naturalistiske skuespil udforskede desuden tabubelagte emner, såsom prostitution, selvmord og fattigdom – og dette blev senere taget med over i filmverdenen. Den store forskel på realisme og naturalisme ligger derfor i den tid, som handlingen strækker sig over, samt i den måde, hvorpå karakterernes skæbner blev portrætteret.

FAQ:

Hvad er realisme

Realisme er en teatralsk bevægelse fra det 19. århundrede, der forsøgte at skildre det virkelige liv på scenen gennem relaterbare karakterer og handlinger. Karaktererne får oftest også vendt deres skæbne fra at være ulykkelig til lykkelig. 

Hvad er naturalisme

Naturalisme udspringer fra 1700-tallets borgerlige drama og 1800-tallets realisme. I naturalistiske teaterstykker skildres menneskeliv som ofre for deres omstændigheder, og ofte udforsket tabubelagte emner, såsom fattigdom og prostitution.