Medarbejdere og organisation

Her kan du få overblik over organisationen, Ryslinge Høj- og Efterskole

Her kan du møde hele vores skønne personalegruppe.

Ledelse

Helge Andersen Lund

Helge Andersen Lund

Forstander
Hanne Klindt

Hanne Klindt

Viceleder af Højskolen og en del af ledelsesteamet i hele organasitionen

Undervisere

Susan A Olsen

Susan A. Olsen

Hovedunderviser og højskolelærer
Susan A Olsen

Marco Grimnits

Underviser

Kasper Sejersen

Kasper Sejersen

Tilknyttet underviser med fokus på dramatisk træning og instruktion
Johannes Frieboe

Johannes Frieboe

Tilknyttet underviser med fokus på fysiodrama
Rolf Hansen

Rolf Hansen

Tilknyttet underviser med fokus på dramatisk træning og scenekunst
Haesam-Jakir

Haesam Jakir

Tilknyttet underviser

Rob Hesp

Tilknyttet underviser
Henrik Blauner Clausen

Henrik Blauner Clausen

Tilknyttet underviser med fokus på maskearbejde
Rasmus Ask

Rasmus Ask

Tilknyttet sceneinstruktør med fokus på iscenesættelse
Esben Dalgaard

Esben Dalgaard

Tilknyttet underviser med fokus på skuespiller-masterclass
Kitter Krebs

Kitter Krebs

Tilknyttet underviser med fokus på teaterhistorie og tekstvalg
Sofie Walbom

Sofie Walbom

Tilknyttet underviser med fokus på maskearbejde
Gry Worre Hallberg

Gry Worre Hallberg

Linjeleder på Sisters Performance
Nikolaj Kopernikus

Nicolaj Kopernikus

Tilknyttet underviser med fokus på skuespiller-masterclass
Thomas Clausen Rønne

Thomas Clausen Rønne

Tilknyttet underviser
Brian Wind-Hansen

Brian Wind-Hansen

Tilknyttet underviser, dramatiker og forfatter

Administration

Hanne Bjørnestad

Hanne Bjørnestad

Skolesekretær
Lene Sørensen

Lene Sørensen

Forretningsfører

Køkken

Daniel Strandhave

Daniel Strandhave

Heidi Louise Pedersen

Heidi Louise Pedersen

Ernæringsassistent
Dorte arntoft flygenring

Dorte Arntoft Flygenring

Nanna Nystrøm Larsen

Nanna Nystrøm Larsen

Konstitueret køkkenchef
Patrick Bang Nielsen

Patrick Bang Nielsen

Sabine Saouma

Sabine Saouma

Rengøring

Alice Ibsen

Alice Ibsen

Rengøringsassistent
Per Andersen

Per Andersen

Rengøringsassistent

Teknisk personale

Bjarke Hess

Bjarke Hess

Teknisk leder
Henrik Christian Cristoffersen

Henrik Christian Christoffersen

Skolekreds 

Bag enhver fri skole skal der være et bagland, som kaldes en skolekreds. Det er bl.a. blandt skolekredsens medlemmer, at bestyrelsen vælger. Derudover står skolekredsen også bag flere arrangementer på skolen og i lokalsamfundet. Skolekredsen er skolens legitimitet og alle medlemmer af kredsen er betydningsfulde ambassadørere for skolen. Som det fremgaar af skolens vedtægter, kan enhver som er myndig, blive medlem af skolekredsen. Mange af skolekredsens medlemmer er lokale borgere, for hvem Ryslinge Høj- og Efterskole betyder noget særligt i forhold til det folkeoplysende arbejde. Derudover opfordrer vi alle, som har berørt med skolen på den ene eller anden måde, at blive medlem. Det koster årligt 75 kr. at være medlem.Et medlemskab giver ret til at stemme på skolens årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen

Ryslinge Høj- og Efterskole er en selvejende institution med sin egen folkevalgte bestyrelse. Hvert år i marts afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed, og hun vælger bestyrelsesmedlemmer. Man skal være medlem af skolekredsen for at have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen.

Et være bestyrelsesmedlem er frivilligt foreningsarbejde, hvilket betyder at arbejdet er ulønnet. Det er kendetegnende for frie skoler, at der er engagerede mennesker, som finder det værdifuldt at være sammen om at drive en selvejende institution. Højskole, efterskoler og friskoler er ofte vigtige lokale samlingssteder, hvor kulturmøder, politik og samvær er med til at bringe folk sammen.

Hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Skolens bestyrelse består af:

Formand:
Peter Thor Andersen 

Næstformand:
Anni Elmgreen 

Medlemmer:
Hans Henrik Hjermitslev 
Carsten Clausen 
Simon Finnerup 

Suppleant:
Malene Rask Aastrup  

Irmgard Birkegaard