Mette har tidligere arbejdet som uddannelsesleder på Den Danske Scenekunstskole i København og som producent på diverse københavnske teatre og startede først på Ryslinge Teaterhøjskole i 2023. Hun har det overordnede ansvar for skolens drift og pædagogiske virke, men da skolen er forholdsvis lille, betyder det også, at hun er en aktiv del af underviser- og højskolelærerkorpset. Hun er til stede i dagligdagen, varetager højskolesamvær, samlinger og undervisning inden for områder som: Refleksion, samtaleformer, projektledelse og scenekunsten i samfundet. Mette bor i Ryslinge i hverdagen, men besøger ofte sin mand og sine voksne døtre i København i weekenderne.

Mette om sin egen tilgang: 

”Jeg er vild med højskolen. Og jeg er vild med at lave rum, hvor nye typer samtaler kan finde sted. Enten samtaler, der perspektiverer teatret og scenekunsten, eller samtaler, der undersøger samfundsforhold mere generelt. Jeg er meget nysgerrig og forsøger at være til stede i elevernes daglige liv, så meget jeg kan, og selvom jeg også af og til har mere indadvendte eller ud-af-huset opgaver, deltager jeg gerne i det meste. Fællesskabet er det vigtigste for mig, og jeg tror på, at vi er bedre sammen end hver for sig ” 

Eleverne om Mette: 

  • Mette er oprigtig interesseret i os elever og det mærker man tydeligt, man kan altid snakke med hende om alt eller intet, stort og småt. Hendes engagement i skolen, ansatte og os er en kæmpe inspiration.
  • Mette får en til at føle sig helt hjemme, uanset om man skal arbejde eller sidder i spisesalen og snakker. Hun er der straks til at hjælpe, og man glemmer lidt at hun er skoleleder, fordi hun så ofte mingler med eleverne og er med til arrangementer og sociale sammenhænge. Hun bidrager med det bedste fællesskab og skaber en følelse af altid at være omfavnet af kærlighed og opbakning.
  • Der er styr på Mette. Hun har en evne til naturligt at sætte sig i lederrollen bl.a. gennem en dyb interesse for eleverne og deres trivsel. Hun lægger altid op til samtale og inddragelse af elever, og gør dem på den måde opmærksomme på deres betydningsfuldhed og ansvar for skolen. Mette er professionel, men også naturlig og “down to earth”-attitude.
  • Mette skaber samtaleforaer, hvor vi får lejlighed til at reflektere og bliver dannet i et bredere perspektiv. Hun giver indblik i branchen fra et ikke-skuespiller perspektiv, og hun skaber et bindeled mellem skolen og verden udenfor. Hun tager ansvar for at skabe rammer, vi kan læne os ind i.