Mentorordning

Undervisningsministeriet tildeler støtte til unge (17 ½ – 25 år) uden en kompetencegivende uddannelse.

Formålet med støtten er, at skolerne etablerer et mentorforløb for de unge og dermed støtter indsatsen for at hjælpe den unge tilbage i det ordinære uddannelsessystem. Endvidere er reduktion i elevens egenbetaling en del af mentorordningen. Reduktionen tager udgangspunkt i kommunestøtten og den enkelte elevs mulighed for egenbetaling.

Det er en forudsætning for støtten, at mentoropholdet er indskrevet i en elevs uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune, og at eleven dermed er vurderet som tilhørende målgruppen af unge uden kompetencegivende uddannelse.

Eleven vil få tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder den unge på det personlige, sociale og faglige plan.

Ryslinge Højskole har vores mentor Hanne Klindt, som har gennemført et særligt kursus med fokus på personlig vejledning og mentorstøtte.

Kontakt os på mail@ryslinge-hojskole.dk for spørgsmål.