Støtteordninger

Der findes forskellige muligheder for at søge støtte til et højskoleophold. Se dine muligheder nedenfor.

Kontakt os på mail@ryslinge-hojskole.dk for spørgsmål.

Pitstop-ordning:

Tryk for at læse mere
3

Kvalificeret pusterum fra studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for at bremse op og tænke dig om. Et pitstop på en højskole er ikke en udvej, men nærmere en genvej til at finde tilbage til lærelysten. Højskolen er et frit læringsmiljø, og fordi du ikke er bundet af eksaminer og karakterer, kan du bruge din energi på det, du gerne vil, i stedet for at fokusere på alt det, du skal og bør.

På Ryslinge Højskole kan vi tilbyde samlet 5000 kr. i rabat pr. semester på vores pitstop-ordning. Når højskoleopholdet er betalt, har du meget lave leveomkostninger, og hvis du fremlejer din bolig, mens du er afsted, kan det for mange komme til at hænge sammen. Betingelsen for rabatten er, at du gennemfører et ophold på minimum 12 uger. 

Udover rabatten, kan du søge tilskud fra Ryslinge Højskoles jubilæumsfond, og du kan søge mere generelle fonde og legater på følgende links: https://www.hojskolerne.dk/hoejskolekurser/lange-kurser-8-40-uger/tilskud eller www.legatregistret.dk

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på denne ordning, og derfor skal du, inden du tilmelder dig, skrive eller ringe til os.

Ledig på dagpenge og/eller nyuddannet?

Tryk for at læse mere
3

Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold. Er du under 25 år og på dagpenge, har du mulighed for at komme på højskole inden for det første halve år af ledighedsperioden, med halvdelen af dagpengesatsen. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere.

Derudover kan arbejdsløse på offentlig ydelse, i nogle tilfælde, søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan eller aktiveringsplan. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole, og hjælpen skal være bevilget, inden du melder dig til et højskoleophold.

Du skal henvende dig til en sagsbehandler på jobcenteret i din kommune for at afklare, om det er en mulighed for dig. 

Mentorordning:

Tryk for at læse mere
3

Undervisningsministeriet tildeler støtte til unge (17 ½ – 25 år) uden en kompetencegivende uddannelse.

Formålet med støtten er, at skolerne etablerer et mentorforløb for de unge og dermed støtter indsatsen for at hjælpe den unge tilbage i det ordinære uddannelsessystem. Endvidere er der reduktion i elevens egenbetaling som en del af mentorordningen. Reduktionen tager udgangspunkt i den støtte, den enkelte kommune kan tilbyde og den enkelte elevs mulighed for egenbetaling.

Det er en forudsætning for støtten, at mentoropholdet er indskrevet i en elevs uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune, og at eleven dermed er vurderet som tilhørende målgruppen af unge uden kompetencegivende uddannelse.

Eleven vil få tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder den unge på det personlige, sociale og faglige plan.

På Ryslinge Teaterhøjskole har vores mentor, Hanne Klindt, gennemført et særligt kursus med fokus på personlig vejledning og mentorstøtte.

Kontakt os på mail@ryslinge-hojskole.dk for spørgsmål.